Sơn mịn nội thất cao cấp – LM02

  • Giá thị trường: Liên hệ
  • Mã: A0001-1

Chỉ tiêu chất lượng:

Độ phủ lý thuyết:

  • Sản phẩm sơn lót: 8-12m2/lít/lớp
  • Sản phẩm sơn phủ: 9-15m2/lít/lớp

( Tùy từng điều kiện bề mặt khác nhau )